ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ ProReview

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กำหนดการใช้กฎและข้อบังคับสำหรับเว็บไซต์ของ ProReview

เราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เต็มรูปแบบในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ อย่าดำเนินการบนเว็บไซต์ ProReview ต่อไป หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

คำศัพท์ต่อไปนี้จะใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล และประกาศปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อตกลงใด ๆ หรือทั้งหมด:“ลูกค้า” “คุณ” และ“ ของคุณ” หมายถึงคุณ ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

“บริษัท” “เรา” “ตัวเราเอง” และ “ของเรา” หมายถึง บริษัทของเรา “ฝ่าย” หรือ “เรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและตัวเราเอง หรือเฉพาะลูกค้าหรือตัวเราเอง ข้อกำหนดทั้งหมดอ้างถึงข้อเสนอ การยอมรับ และการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นในการดำเนินการ เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามกระบวนการของเรา ในแนวทางที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการในระยะเวลาที่กำหนด หรือวิธีการอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เปิดเผยในการดำเนินการให้บรรลุความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการ / ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ของบริษัท ตามที่ระบุและอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

การใช้คำศัพท์ข้างต้นหรือคำอื่นใดในรูปเอกพจน์ พหูพจน์ การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และ/หรือ การใช้คำว่า เขา/เธอ หรือพวกเขา อาจจะใช้แทนกันได้ ดังนั้นจึงหมายถึงความหมายเดียวกัน

คุ้กกี้

เรามีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา การเข้าใช้เว็บไซต์ของ ProReview แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ProReview

เว็บไซต์ที่โต้ตอบได้แบบสมัยใหม่ส่วนใหญ่ จะมีการใช้คุกกี้เพื่อให้เราสามารถเรียกดูรายละเอียดของผู้ใช้ได้ในการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง มีการใช้คุกกี้ในบางพื้นที่ของเว็บไซต์เราเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานของพื้นที่ดังกล่าว และช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น เครือพันธมิตร/โฆษณาของเราบางรายอาจใช้คุกกี้ด้วย

ใบอนุญาต

ProReview และ/หรือ ผู้ออกใบอนุญาต ถือเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดบน ProReview เว้นแต่จะมีข้อมูลระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราสงวนลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถดูและ/หรือพิมพ์หน้าเว็บจาก https://proreview.co/ สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเองได้ ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณต้องไม่:

เผยแพร่เนื้อหาจาก https://proreview.co/

ขาย ให้เช่า หรือออกใบอนุญาตย่อยจาก https://proreview.co/

ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาจาก https://proreview.co/

เผยแพร่เนื้อหาจาก ProReview ซ้ำ (เว้นแต่เนื้อหาจะทำขึ้นเพื่อการเผยแพร่ซ้ำโดยเฉพาะ)

ความคิดเห็นของผู้ใช้

ข้อตกลงนี้เริ่มต้นในวันที่นี้

บางส่วนของเว็บไซต์นี้ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถโพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข่าวสาร เนื้อหา และข้อมูล (‘ความคิดเห็น’) ในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้

ProReview ไม่มีการคัดกรอง แก้ไข เผยแพร่ หรือตรวจสอบความคิดเห็นก่อนที่จะปรากฏบนเว็บไซต์ และความคิดเห็นเหล่านั้น ไม่ได้เป็นมุมมองหรือความคิดเห็นของ ProReview รวมทั้งตัวแทนหรือบริษัทในเครือ

ความคิดเห็นเหล่านั้น แสดงถึงมุมมองและความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์มุมมองหรือความคิดเห็นดังกล่าว ทางทีมงาน ProReview จะไม่เผ็นผู้รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความคิดเห็นหรือค่าใช้จ่ายที่มีการสูญเสีย หนี้สิน ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น และ/หรือ ได้รับความเดือดร้อน อันเป็นผลมาจากการใช้ และ/หรือ การโพสต์ และ/หรือ ความคิดเห็นที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้

ProReview ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและลบความคิดเห็นใด ๆ ที่เราพิจารณาด้วยดุลยพินิจว่าไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณรับประกันและรับรองว่า:

คุณมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเราและได้รับอนุญาตและความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดในการทำเช่นนั้น

ความคิดเห็นไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมถึงลิขสิทธิ์ที่ไม่มีข้อจำกัด

สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของฝ่ายบุคคลที่สาม

ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสีย เป็นการหมิ่นประมาท น่ารังเกียจ ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย

หรือเนื้อหาที่เป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัว

ความคิดเห็นจะไม่ถูกใช้เพื่อเรียกร้องหรือส่งเสริมธุรกิจ หรือการนำเข้า หรือนำเสนอกิจกรรมทางการค้า

หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

คุณให้สิทธิ์ ProReview แบบไม่ผูกขาด ในการใช้งาน การทำซ้ำ

การแก้ไข และการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทำซ้ำ และแก้ไขความคิดเห็นใดของคุณได้ ในทุกรูปแบบ ทุกขนาด

หรือในสื่อ

การเชื่อมโยงหลายมิติเข้าสู่เนื้อหาของเรา

องค์กรต่อไปนี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า:

เจ้าหน้าที่รัฐบาล

เครื่องมือค้นหา

องค์กรข่าว

รายการผู้จัดจำหน่ายออนไลน์ อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจอื่น ๆ ได้ เมื่อพวกเขาแสดงรายชื่อเราในรายการ

ธุรกิจที่ได้รับการรับรองทั่วทั้งระบบ ยกเว้น องค์กรเรี่ยไรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ห้างสรรพสินค้าการกุศล และกลุ่มการระดมทุนเพื่อการกุศล ไม่สามารถทำการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของเราได้

องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกบนเว็บไซค์ของเรา หรือไปยังสิ่งพิมพ์หรือข้อมูลเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ ตราบใดที่ลิงก์: (ก) ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ (ข) ไม่ได้กล่าวถึงการสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนอย่างเป็นเท็จ และ (ค) เหมาะสมกับบริบทเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

เราอาจพิจารณาและอนุมัติคำขอเชื่อมโยงอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว จากองค์กรประเภทต่อไปนี้: แหล่งข้อมูลทางธุรกิจ และ/หรือ ผู้บริโภคที่รู้จักกันทั่วไป เช่น หอการค้า, สมาคมยานยนต์อเมริกัน (American Automobile Association), สมาคมผู้เกษียณประเทศสหรัฐอเมริกา (AARP) และ องค์กรผู้บริโภค (Consumers Union), เว็บไซต์ชุมชน dot.com, สมาคมหรือกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศล รวมถึงเว็บไซต์การกุศลผู้จัดจำหน่ายรายการผู้ผลิตออนไลน์, พอร์ทัลอินเทอร์เน็ต, บริษัททางการบัญชี กฎหมาย และที่ปรึกษา ซึ่งมีลูกค้าหลักเป็นธุรกิจ, สถาบันการศึกษา และสมาคมการค้า

เราจะอนุมัติคำขอในการเชื่อมโยงจากองค์กรเหล่านี้ หากเราได้พิจารณาแล้วว่า: (ก) การเชื่อมโยงจะไม่เป็นการสะท้อนถึงเราหรือธุรกิจที่ได้รับการรับรองของเราในทางที่ไม่เหมาะสม (ตัวอย่าง สมาคมการค้าหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนของประเภทธุรกิจที่ไม่น่าไว้วางใจ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยง เช่น โอกาสสร้างรายได้ที่บ้าน); (ข) องค์กรดังกล่าวไม่มีประวัติการทำงานที่ไม่น่าพอใจกับเรา (ค) ประโยชน์ที่เราได้รับจากการมองเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงหลายมิตินั้น มีมากกว่าการไม่มีการเชื่อมโยง โดยอยู่ในบริบทของข้อมูลทรัพยากรทั่วไป หรือสอดคล้องกับเนื้อหาบรรณาธิการในจดหมายข่าว หรือผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน ที่ส่งเสริมพันธกิจขององค์กร

องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกบนเว็บไซต์ของเรา ไปยังสิ่งพิมพ์ หรือข้อมูลเว็บไซต์อื่น ๆ ตราบใดที่ลิงก์: (ก) ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ (ข) ไม่ได้กล่าวถึงการสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของบุคคลที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นเท็จ และ (ค) เหมาะสมกับบริบทเว็บไซต์ของฝ่ายที่เชื่อมโยง

หากคุณอยู่ในองค์กรที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 และสนใจที่จะสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมล์ไปที่ [email protected] proreview.com

กรุณาใส่ชื่อของคุณ ชื่อองค์กรของคุณ ข้อมูลติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล์) รวมถึง URL ของเว็บไซต์คุณ รายการ URL ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา และรายการ URL บนเว็บไซต์ของเราที่คุณต้องการเชื่อมโยง จากนั้นรอการตอบกลับในระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์

องค์กรที่ได้รับการอนุมัติอาจสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของเราได้ดังต่อไปนี้:

ใช้ชื่อบริษัทของเรา หรือใช้การระบุตำแหน่งที่มา (ที่อยู่เว็บ) ที่เชื่อมโยงด้วย หรือใช้คำอธิบายอื่นใดของเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เหมาะสม ภายในบริบทและรูปแบบของเนื้อหาบนเว็บไซต์ฝ่ายบุคคลที่เชื่อมโยง

ไม่อนุญาตให้ใช้โลโก้ของ ProReview หรืองานศิลปะอื่น ๆ สำหรับการเชื่อมโยง โดยปราศจากข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเครื่องหมายการค้า

การใช้ iframe

คุณจะไม่สามารถสร้างเฟรมรอบหน้าเว็บของเรา หรือใช้เทคนิคอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงการนำเสนอภาพหรือรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ของเราในลักษณะใด ๆ ได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าและไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

การสงวนสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์ในทุกขณะและตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการขอให้คุณลบการเชื่อมโยงทั้งหมด หรือลิงก์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับข้อตกลงที่จะลบลิงก์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราทันทีตามคำขอดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายการเชื่อมโยงที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากคุณยังมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้

การลบลิงก์ออกจากเว็บไซต์ของเรา

หากคุณพบการเชื่อมโยงใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา หรือการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องนี้ได้ เราจะพิจารณาคำขอให้ลบลิงก์ แต่จะไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการดังกล่าวหรือตอบกลับคุณโดยตรง

เราพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง แต่เราไม่รับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูล

หรือความถูกต้อง และเราไม่มีพันธะผูกพันในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ยังคงสามารถใช้งานได้ หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นจะได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ความรับผิดต่อเนื้อหา

เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเราจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทั้งที่มาจากเว็บไซต์ของคุณหรือจากการอ้างอิงเว็บไซต์ ห้ามมิให้มีการเชื่อมโยงปรากฏบนหน้าใด ๆ บนเว็บไซต์ของคุณ หรือภายในบริบทใด ๆ ที่มีเนื้อหาหรือสื่อ ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท ลามก อนาจาร หรือเป็นความผิดทางอาญา หรือเป็นการล่วงล้ำ หรือละเมิด หรือสนับสนุนการล่วงล้ำหรือการละเมิดอื่นใด ที่เป็นสิทธิ์ของฝ่ายบุคคลที่สาม

ข้อจำกัดความรับผิอชอบ

เราไม่รวมถึงการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา และการใช้งานเว็บไซต์นี้ (รวมถึงการรับประกันใด ๆ ตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ การใช้ความระมัดระวังและทักษะที่เหมาะสม อย่างไม่มีข้อจำกัด) ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ไม่มีสิ่งใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ที่จะ:

จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณ ในการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเป็นผลจากความประมาท

จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณ สำหรับการฉ้อโกง หรือการบิดเบือนความจริงที่เป็นการฉ้อโกง

จำกัด ภาระหนี้สินของเราหรือของคุณด้วยวิธีใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หรือ

ยกเว้นความรับผิดใด ๆ ของเราหรือของคุณ ที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อจำกัดและข้อยกเว้นความรับผิดในส่วนนี้และส่วนอื่น ๆ ในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้: (ก)

อยู่ภายใต้ย่อหน้าก่อนหน้านี้ และ (ข) ควบคุมหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบ หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ รวมถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาท) และการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะใด ๆ ภายในขอบเขตที่เว็บไซต์ และข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงของเรา กรุณาติดต่อเรา